Find more information on the sites below:

Sygesikringen ”danmark”
www.sygeforsikring.dk

Dansk Tandlægeforening
www.dtfnet.dk

Dansk Tandforsikring

www.dansktandforsikring.dk

 

Tand og mund - uafhængig information

www.tandogmund.dk