Ring til os på: 39 62 34 07
 

Om klagemulighed:

De privatpraktiserende tandlæger har ca. otte millioner patientkontakter årligt. Langt de fleste behandlinger bliver gennemført uden problemer. Men der er også tilfælde, hvor du måske ønsker at klage. Her kan du få mere at vide om, hvordan du klager over en tandlæge.

Tal om problemet først
Men inden du klager, er det en god idé at prøve at tale med tandlægen om det. Måske kan du og din tandlæge løse problemerne i fællesskab. Det er ikke et krav, men det er en god mulighed, du bør prøve først.

Hvis I ikke kan blive enige, kan du sende din klage til en af følgende to instanser:

  • Sundhedsforvaltningen i din kommune
  • Sundhedsudvalget eller patientvejlederen i din region
  • Din tandlæges kredsforening

Indhold af klagen
Din klage skal være skriftlig og dateret. Så er der ingen tvivl om, hvad du klager over - og hvornår. Din klage bør derudover indeholde oplysninger om:

  • Hvilken tandlæge, du klager over
  • Hvad du klager over
  • Hvornår det er foregået
  • Hvad der efter din mening er aftalt (hvis der er tale om aftalebrud)
  • Hvad du ønsker at opnå med klagen

Sagsbehandlingen går hurtigere, hvis du også sender en kopi med af regninger og andre relevante oplysninger om den tandbehandling, du klager over.

Mange regioner har et skema til benyttelse ved klagesager. Kontakt evt. din region for nærmere information, eller hvis du ønsker hjælp og vejledning til at formulere klagen.

Du kan læse mere på http://www.forbrug.dk/raad/rbpersonligt/tandlaeger/klage/klageprivat/tandskade/

Tandlæge Thérèse Hamilton

Strandvejen 86, 1. tv., 2900 Hellerup
+45 39 62 34 07
tandlaege@thamilton.dk