Ring til os på: 39 62 34 07

Vi kan hjælpe med at søge offentligt tilskud, hvis man opfylder de relevante økonomiske krav mv ..

Der er en række muligheder for økonomisk hjælp til tandpleje afhængig af alder, indkomst, sociale forhold, sygdom og andre omstændigheder. Eksempelvis er alle børn og unge mellem 0-18 år er omfattet af vederlagsfri (gratis) forebyggende og behandlende kommunal tand-pleje. Dette tandplejetilbud tilbydes på offentlige klinikker og hos praktiserende tandlæger, der har indgået aftale med kommunen.

Voksne (fra 18. år) kan efter forskellige ordninger opnå tilskud til deres tandpleje fx yder den offentlige sygesikring tilskud til almindelige tand-behandlinger som Undersøgelse, Tandrensning, Fyldninger (dog ikke alle), Rodbehandlinger, Tandudtrækning og Parodontalbehandling. Tilskuddet varierer og udgør i snit 30% af prisen. Tilskud fratrækkes regningen. https://www.tandlaegeforeningen.dk/Patienter/Priser/~/media/Tandlaegeforeningen/patienter/honorartabel/Honorartabel_samlet_APRIL_2016.ashx
For de fleste behandlinger er der aftalt en fast pris med sygesikringen og dermed en  fast egenbetaling. Imidlertid fastsætter Sundhedsloven, at der er et årligt loft for egenbetaling hos patienter (loft år 2007) omfattet af omsorgstandplejen (max 405 kr.) og specialtandplejen (max 1.515 kr.).

Endelig skal det nævnes, at Kommunerne yder økonomisk støtte til tandproteser (undtagelsesvis fast protetik) til personer der får funktionelle ødelæggende eller vansirende tandskader på grund af et ulykkestilfælde. Støtten bortfalder, hvis skaden er dækket af en privat forsikring.

Tandlæge Thérèse Hamilton

Strandvejen 86, 1. tv., 2900 Hellerup
+45 39 62 34 07
tandlaege@thamilton.dk